NTM na XXXVIII Krajowym Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast


Krajowe Forum Dyrektorów 2011

Miło nam poinformować, że w dniach od 24 do 28 maja 2011 roku, firma NTM będzie prezentowała swoje produkty podczas XXXVIII Krajowego Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast w Hotelu „STOK” w Wiśle. Gospodarzem Zjazdu będzie Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej”MASTER” Spółka z o.o. – Tychy.

Wiodącymi tematami sesji plenarnej będą:

 • Komunalni otwarci na dialog-budowa branżowego forum dialogu społecznego;
  dr Maciej Błaszak Uniwersytet Poznański
 • Obecny i perspektywiczny rynek paliw alternatywnych – rynek odbiorców paliw z odpadów;
  prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński
 • Paliwa z odpadów – jak przygotować, jak wykorzystać, jak sprzedać? ; Ryszard Malęgowski „WEXPOOL” Dąbrówka Wlkp.
 • Jak uniknąć niespodzianek na drodze – Bogusław Piotrowski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
 • Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – projekty rozporządzeń wykonawczych – Krystyna Szpadt
 • Debata: – prowadzący Wojciech Janka
  Dobre i złe strony projektów rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
  Jak obliczać poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania?
  Czy gminy lub przedsiębiorcy mogą odpowiadać za osiągniecie poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych?
  Czy wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów jest stymulatorem postępu w budowie instalacji przekształcania i zagospodarowywania odpadów komunalnych?
 • Urządzenia do spalania paliwa z odpadów – oferta producentów małych spalarni: Andrzej Angelard, Kazimierz Dembski, Robert Korzeniowski
 • Astrologia w firmie, czy warto? ; Włodzimierz Zylbertal, astrolog, psychotronik.