Ochrona środowiska


Dbamy o to, by przy każdej sposobności oraz uwzględniając odpowiednie postanowienia prawne, wymagania klientów i zasoby firmy, ograniczać szkodliwy wpływ naszych produktów i działalności na środowisko.

Poprzez stosowanie przyjaznych środowisku projektów i produkcji oraz narzucenie bardziej rygorystycznych wymagań w kwestii materiałów I dostawców, mamy pewność, że nasi klienci otrzymują pojazdy, które są nie tylko dostosowane do ich osobistych potrzeb, ale także gwarantują możliwie najlepsze wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Nasze starania uwarunkowane są możliwościami finansowymi i technicznymi. Ab Närpes Trä & Metall, 16 lutego 2005.

CEO Kurt-Erik Nordin