Śmieciarki z żurawiem

Oferta śmieciarek z żurawiem – HDS


NTM produkuje 3 rodzaje śmieciarek do selektywnej zbiórki odpadów wyposażone w żuraw do opróżniania pojemników IGLO. NTM skonstruował własny żuraw, który zamontowany jest na odwłoku śmieciarki. Taka konstrukcja pozwala na wyprodukowanie zabudowy, która ma pojemność taką samą jak śmieciarka bez żurawia. Żuraw może być dodatkowo wyposażony w pilota.

Śmieciarki z żurawiem (HDS)